Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

POWIATOWY DZIEŃ EDUKACJI 2019 W CKZiU

Data: 11.10.2019 r., godz. 08.00    2208
10 października odbył się Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. Gospodarzem spotkania środowiska oświatowego powiatu było Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej świętowany był 10 października w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.
Swą obecnością zaszczycili nas: pan Mirosław Maliszewski – Poseł na Sejm RP, Prezes Zarządu Związku Sadowników RP, pan Leszek Przybytniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich, pan Krzysztof Ambroziak - Starosta Powiatu Grójeckiego, pani Jolanta Sitarek – Wicestarosta Powiatu Grójeckiego, pan Andrzej Zaręba – członek Zarządu Powiatu Grójeckiego, pan Jan Madej – Przewodniczący Powiatowej Rady Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji Rady Powiatu Grójeckiego, pani Barbara Orłowska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia, pani Barbara Sygitowicz – zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia, ksiądz Wojciech Piórko – proboszcza parafii św. Izydora Oracza w Nowej Wsi, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powiatu grójeckiego, pani Iwona Pietrzycka – Przewodnicząca Rady Rodziców oraz pani Beata Skiba – Wiceprzewodniczącą Rady Rodziców w Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele firm, które objęły patronatem klasy kształcące się w zawodach technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista i technik spedytor: pan Janusz Miecznik – dyrektor marketingu ds. sadowniczych Spółki Agrosimex w Golianach, reprezentujący państwa Wiesławę i Leszka Barańskich – właścicieli Spółki Agrosimex w Golianach, pan Rafał Krzyżanowski – właściciel Plantacji i Szkółki Borówki Amerykańskiej w Nowej Wsi, państwo Katarzyna i Artur Wasiakowie – właściciele Firmy Art Pol w Nowej Wsi.
W uroczystości uczestniczyli także nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji szkoły, emerytowani nauczyciele i pracownicy, uczniowie i rodzice młodzieży uczącej się w Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi. Wszystkich zgromadzonych powitała Pani Dyrektor Anna Dacka.
Pani Dyrektor złożyła życzenia wszystkim osobom związanym z oświatą, dziękując im za codzienną, niełatwą pracę. Wiele ciepłych słów podziękowań i życzeń przekazali pracownikom oświaty zaproszeni goście. Podkreślali oni w swoich wystąpieniach, jak odpowiedzialna jest praca nauczyciela, ponieważ edukacja młodych pokoleń wpływa na przyszłość całego społeczeństwa. „To zawód z pasją i misją” - twierdzili, zwracając uwagę na konieczność wdrażania nietuzinkowych rozwiązań dydaktycznych wobec wymagań współczesnego świata.
Jednym ze sposobów doskonalenia jakości pracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi jest podejmowanie już od wielu lat różnorodnych działań w porozumieniu z lokalnym firmami, które wspierają Centrum w realizacji misji edukacyjnej szkoły. Podczas dzisiejszej uroczystości podpisano kolejne umowy patronackie, nadające moc prawną współpracy Centrum ze Spółką Agrosimex w Golianach, Plantacją i Szkółką Borówki Amerykańskiej w Nowej Wsi oraz Firmą Art Pol w Nowej Wsi. Pozwoli to korzystać z doświadczeń naszych partnerów, by jeszcze efektywniej rozwijać kompetencje uczniów.
A dobro uczniów jest celem nadrzędnym nauczycieli w ich codziennej pracy. I choć nie wszyscy to zawsze dostrzegają i doceniają, dziś uczyniono zadość osobom związanym z oświatą. Skromnym wyrazem wdzięczności są wręczane z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody finansowe. Pan Krzysztof Ambroziak – Starosta Powiatu Grójeckiego – wręczył nagrody dyrektorom szkół i placówek oświatowych oraz wskazanym przez nich wyróżniającym się nauczycielom. Natomiast nagrodami Dyrektora CKZiU w Nowej Wsi zostali uhonorowani nauczyciele i pracownicy Centrum szczególnie zaangażowani w wypełnianie swoich obowiązków.
Gorące podziękowania za trud wkładany w przekazywanie wiadomości, doskonalenie umiejętności i kształtowanie osobowości młodych podopiecznych złożyli na ręce nauczycieli uczniowie i rodzice.
Wieloletnią tradycją Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi jest ślubowanie uczniów klas pierwszych dla uczczenia Dnia Edukacji Narodowej. Wzruszeni pierwszoklasiści zobowiązali się „mądrze się uczyć, uczciwie i rzetelnie pracować, nigdy nie splamić honoru szkoły”.
Wszystkim ogromną przyjemność sprawił program artystyczny, O jego wysoki poziom zadbali wychowawcy klas czwartych w zawodach technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista i technik spedytor – pani Małgorzata Bosak, pani Katarzyna Smolarek i pani Marlena Chustecka oraz opiekun szkolnego chóru – pani Barbara Kaczmarczyk. Nawiązujące do mitologii humorystyczne scenki, przedstawiające powstanie szkoły i poszczególnych dziedzin nauki, ubarwione zostały piosenkami o podobnej tematyce. Całości dopełniała efektowna dekoracja, nietuzinkowe kostiumy i wdzięk występujących na scenie „artystów”. Niebanalnym elementem programu artystycznego był popis dwóch instrumentalistów, którzy brawurowo wykonali wiązankę melodii ludowych i biesiadnych. Nagrodzono ich oczywiści gromkimi brawami.
Pani Dyrektor Anna Dacka podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania dzisiejszej uroczystości, przede wszystkim współorganizatorowi – Starostwu Powiatowemu w Grójcu – oraz instytucjom z naszego regionu: Gminnej Instytucji Dworek na Długiej w Warce, Zakładowi Usług Komunalnych w Warce, Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, wszystkim nauczycielom, uczniom i pracownikom szkoły.
Po uroczystym apelu zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji szkoły, emerytowani nauczyciele i pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi kontynuowali spotkanie w mniej oficjalnej atmosferze, przy kawie i słodkim poczęstunku rozmawiając o blaskach i cieniach pracy w szkole.

Ewa Malowaniec
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi