Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Dzień Krajobrazu 2019 - „Woda w krajobrazie - historia, dwa aspekty w architekturze krajobrazu”

Data: 17.10.2019 r., godz. 07.30    1578
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce wraz z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w wykładzie oraz spacerze ścieżką edukacyjno-przyrodniczą „W Dolinie Pilicy”, w ramach obchodów Dnia Krajobrazu przypadającego 20 października 2019.
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce wraz z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska,  zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w wykładzie oraz spacerze ścieżką edukacyjno-przyrodniczą „W Dolinie Pilicy”, w ramach obchodów Dnia Krajobrazu przypadającego 20 października 2019

Mając na uwadze art. 6A Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, obligujący Strony Konwencji do podejmowania działań na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian, w 2016 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu. Data ta jest nieprzypadkowa - to dzień podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

W ramach obchodów Dnia Krajobrazu w Muzeum w Warce, poza wykładem odbędzie się spacer ścieżką edukacyjną „W Dolinie Pilicy”. Celem spaceru jest promocja przyrodniczych i historycznych wartości krajobrazu. Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji jakie pełni, kultywowanych tradycji czy występujących zagrożeń.

W ramach tegorocznych obchodów Dnia Krajobrazu będą podejmowane działania informacyjno-edukacyjne, mające na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa odnośnie roli wody w kształtowaniu i funkcjonowaniu krajobrazów.
W programie wydarzenia zaplanowano bardzo interesujący wykład, który wygłosi Bożenna Tkaczyk – Piechna – architekt krajobrazu, emerytowana wykładowca SGGW. Tematem przewodnim będzie historia architektury krajobrazu, ze szczególnym uwzględnieniem roli wody w kompozycjach krajobrazowych. Słuchacze dowiedzą się interesujących informacji na temat wody w krajobrazie w aspekcie ekologicznym oraz ciekawostek na temat zbiorowisk roślinnych związanych z wodą, ich walorów przyrodniczych i estetycznych. W programie Dnia Krajobrazu, 20 października:
godz. 14.00 wykład (45 min.) pt.: ,,Woda w krajobrazie, historia, dwa aspekty w architekturze krajobrazu’’, sala Centrum Edukacyjno – Muzealnego przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
godz. 15.00 - spacer po zabytkowym parku, ścieżką edukacyjno-przyrodniczą „W Dolinie Pilicy.

Zabytkowy park w Winiarach charakteryzuje się bogactwem fauny i flory, posiada bogaty drzewostan: lipy, dęby, jesiony, wiązy, klony, akacje, kasztanowce. Jest siedliskiem lęgowym ponad 47 gatunków ptaków. Obszar ten jest objęty programem ochronnym Natura 2000, obowiązują tu Dyrektywy Rady Europy tzw. „Siedliskowa” i „Ptasia”.
Wstęp na wykład i spacer bezpłatny, serdecznie zapraszamy.

Info.Muzeum.