Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

25-lecie powstania Powstania Powiatowego Oddziału Grójeckiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Grojcu

Data: 18.10.2019 r., godz. 10.00    2498
W minioną sobotę 12 października odbyła się wyjątkowa, lokalna uroczystość z okazji 25. rocznicy powstania Powiatowego Oddziału Grójeckiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Grójcu wraz z nadaniem imienia pierwszego prezesa i współzałożyciela oddziału płk Stefana Strzelbickiego.
Święto grójeckich Weteranów i Rezerwistów rozpoczęło się mszą świętą z udziałem pocztów sztandarowych w kościele pw. św. Mikołaja w Grójcu, której przewodniczyli były dziekan dekanatu grójeckiego ks. Prałat Stefan Kazulak i proboszcz parafii św. Mikołaja ks. Zbigniew Stefaniak. Po mszy uczestnicy zacnego jubileuszu wzięli udział w części oficjalnej , która odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec. Po powitaniu zebranych gości i członków związku przez prezesa POG ZWIR WP ppłk /s/ Stanisława Glińskiego, Sekretarz powiatowego oddziału płk /s/ Janusz Czerniejewski odczytał rys historyczny grójeckiego Związku. Następnie odsłonięty został odnowiony sztandar oddziału, na którym umieszczone zostały herb Powiatu Grójeckiego oraz nowe imię oddziału.
W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście m.in. Prezes Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. gen Franciszka Gągora - płk /s/ dr Wiesław Korga, który podkreślił znaczenie działalności grójeckiego oddziału liczącego blisko 200 członków. Starosta Powiatu Grójeckiego Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta Jolanta Sitarek i Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Karbowiak, złożyli Weteranom i Rezerwistom wyrazy najwyższego uznania ich odwadze i poświęceniu w nierównej walce o suwerenność Polski, jednocześnie dziękując za krzewienie tradycji patriotycznych wśród lokalnej ludności oraz za działalność społeczną grójeckiego oddziału.
Centralnym punktem uroczystości było wręczenie okolicznościowych medali pamiątkowych członkom komitetu organizacyjnego uroczystości , władzom lokalnym, sponsorom uroczystości oraz obecnym na uroczystości członkom 8 kół Powiatowego Oddziału Związku z gmin powiatu grójeckiego.
Obchody 25. Rocznicy powstania Powiatowego Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Grójcu były objęte Patronatem Starosty Grójeckiego Krzysztofa Ambroziaka.