Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

"PARASOL" WOT NA MAZOWSZU PO RAZ TRZECI

Data: 30.10.2019 r., godz. 08.00    1398
W ramach projektu "PARASOL" specjaliści z zakresu bezpieczeństwa oraz przedstawiciele administracji samorządowej na Mazowszu będą poznawać możliwości 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w zakresie reagowania kryzysowego. Jest to trzecia edycja „PARASOLA” w województwie mazowieckim, tym razem organizowana przez 61 batalion lekkiej piechoty w Grójcu.
W ramach projektu "PARASOL" specjaliści z zakresu bezpieczeństwa oraz przedstawiciele administracji samorządowej na Mazowszu będą poznawać możliwości 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w zakresie reagowania kryzysowego. Jest to trzecia edycja „PARASOLA” w województwie mazowieckim, tym razem organizowana przez 61 batalion lekkiej piechoty w Grójcu.


Celem projektu "PARASOL" jest wypracowanie optymalnego modelu wykorzystania potencjału wojska w procesie zarządzania kryzysowego, a także poszerzenie wiedzy i świadomości władz samorządowych i służb ratowniczych w zakresie możliwości wsparcia wojskowego w przypadku zagrożeń niemilitarnych. Istotnym aspektem projektu jest wypracowanie metod współpracy tak, aby optymalnie skrócić czas użycia żołnierzy WOT i usprawnić niesienie pomocy lokalnej społeczności. W ramach projektu organizowane będą warsztaty, szkolenia i spotkania, które są najlepszą formą budowania wzajemnego zaufania, wymiany doświadczeń oraz identyfikacji wzajemnych potrzeb. Projekt ma charakter cykliczny i stopniowo będzie realizowany w całym województwie mazowieckim – dodaje ppor. Jolanta Maciaszek oficer prasowy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.W warsztatach uczestniczyć będą przedstawiciele samorządów i podległych im służb oraz instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe na terenie województwa mazowieckiego (powiaty: grójecki, otwocki, piaseczyński, garwoliński oraz dzielnice Warszawy: Mokotów, Włochy, Usus, Wilanów i Usynów). W czwartek eksperci zapoznają się m.in. z elementami, które 6 MBOT (w tym 61 batalion lekkiej piechoty z Grójca) utrzymuje w systemie zarządzania kryzysowego MON.
Podczas jednodniowych warsztatów będzie prezentacja modułu zadaniowego. Jest to zespół pojazdów, sprzętu i wyposażenia, który może zostać użyty w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Składa się on m.in. z samochodów ciężarowo-terenowych, quadów, cysterny do przewozu wody pitnej, masztu oświetleniowego, pił spalinowych czy agregatów prądotwórczych. W zależności od potrzeb moduł może być uzupełniany o dodatkowy sprzęt, a jego elementy składowe mają zapewnić działanie niezależnie od warunków pogodowych, w dzień i w nocy.

6 MBOT utrzymuje w całodobowej gotowości Zespoły Oceny Wsparcia, których głównym zadaniem w przypadku wystąpienia zagrożenia - jest ocena sytuacji, nawiązanie współpracy z administracją cywilną i terenową administracją wojskową, oszacowanie w jakie siły i środki ma być wyposażony moduł zadaniowy oraz jaki sprzęt powinien zostać użyty z pozostałych zasobów Sił Zbrojnych RP. Dzięki terytorialnemu charakterowi WOT, Zespół może być jednym z pierwszych na miejscu zdarzenia i przygotować warunki do jak najszybszego wejścia modułu zadaniowego do akcji.
Kolejnym elementem systemu jest Zespół Wsparcia Odbudowy wypełniający niszę, która dziś powstaje po tym, jak siły i środki użyte w sytuacji kryzysowej, kończą swoje działanie. Już po minięciu bezpośredniego zagrożenia zespół WOT może brać udział w przywracaniu normalnego funkcjonowania na terenach objętych skutkami kryzysu.
Elementy systemu zarządzania kryzysowego WOT stanowią integralną część sytemu zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej siły i środki Wojsk Obrony Terytorialnej z 6 MBOT zostały włączone do systemu zarządzania kryzysowego. Celem WOT jest uzupełnianie, a nie dublowanie, możliwości cywilnych służb.


ppor. Jolanta MACIASZEK
OFICER PRASOWY
6 MAZOWIECKA BRYGADA
OBRONY TERYTORIALNEJ
tel. kom. 887 335 612
email: maciaszek9168@portal.ron.mil.pl
WWW: www.terytorialsi.mil.pl
FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej
TT: @terytorialsi
"Zawsze gotowi, zawsze blisko