Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

OWOCNA WSPÓŁPRACA POWIATU Z GMINAMI

Data: 05.11.2019 r., godz. 13.00    1203
Podsumowano tegoroczną współpracę inwestycyjną Powiatu z Gminami
W miniona środę 30 listopada odbyło się spotkanie Starosty , Przewodniczącego Rady Powiatu oraz członków Zarządu Andrzeja Zaręby i Marzeny Rosołowskiej z Wójtami i Burmistrzami gmin powiatu grójeckiego, na którym podsumowano tegoroczną współpracę inwestycyjną.
Mimo ograniczonych środków jakimi dysponuje powiat , zarząd pozyskał wiele dotacji, które wsparły inwestycje drogowe na terenie powiatu. Przebudowy i remonty infrastruktury nie byłyby możliwe również bez wsparcia ze strony gmin , na terenie których zlokalizowane są inwestycje.
Podczas spotkania przedstawiono prezentację, w której wymieniono zrealizowane i planowane w najbliższym czasie inwestycje drogowe.
Tegoroczne prace modernizacyjne pochłonęły ponad 20 mln złotych. Z czego blisko 80% środków pochodziło z budżetów: samorządu województwa mazowieckiego oraz gmin.