Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach zakończona!

Data: 27.11.2019 r., godz. 10.00    1893
We wtorek 26 listopada odbyło się podsumowanie zakończonego remontu Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach.
We wtorek 26 listopada odbyło się podsumowanie zakończonego remontu Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach. W trakcie uroczystego otwarcia wyremontowanego obiektu Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak podziękował władzom poprzedniej kadencji za rozpoczęcie tego projektu inwestycyjnego. Spotkanie w Tomczycach było też doskonałą okazją do wręczenia listów z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dla dyrektorów Domów Pomocy Społecznej w Tomczycach, Nowym Mieście nad Pilicą oraz Lesznowoli, Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli, a także Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. We wtorkowej uroczystości, uczestniczyli Starosta Powiatu Grójeckiego Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta Jolanta Sitarek, członkowie Zarządu Powiatu Grójeckiego, radni Powiatu Grójeckiego, Burmistrz Miasta i Gminy Mogielnica Sławomir Chmielewski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mogielnicy Grzegorz Michalski, przedstawiciele instytucji wspierających realizację tej inwestycji dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Anna Olszewska, dyrektorzy placówek zaprzyjaźnionych i współpracujących z Domem Pomocy Społecznej, wykonawcy prac modernizacyjnych, a także pracownicy i opiekunowie.

Inwestycja w Tomczycach obejmowała termomodernizację obiektu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonany został remont i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz budowa i montaż kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego.
Jestem bardzo zadowolony z przeprowadzonej inwestycji. Wprowadzone nowe rozwiązania techniczne wpłyną pozytywnie na aspekt ekonomiczny związany z funkcjonowaniem placówki w Tomczycach. Z całą pewnością polepszą się także warunki lokalowe podopiecznych ośrodka - dodaje Starosta Krzysztof Ambroziak.

Całkowity koszt zadania inwestycyjnego pn.„Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego - Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica” wyniósł 2.567.665, 86 zł, a na jego realizację udało się pozyskać z Europejskiego Fundusz Regionalnego w ramach osi priorytet IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” 1.223.551, 15 zł. Dofinansowanie stanowi 55,3% kosztów kwalifikowanych całej inwestycji. Pozostałe środki w wysokości 1.344.114,71 zł pochodzą z budżetu powiatu.