Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Podsumowanie inwestycji drogowych w gminie Pniewy - otwarcie 3 dróg mających istotne znaczenie dla komunikacji w powiecie.

Data: 03.12.2019 r., godz. 08.30    1789
27 listopada 2019 o godz. 13:00 miało miejsce oficjalne otwarcie kolejnych wyremontowanych dróg powiatowych.
W tym roku Powiat Grójecki wspólnie z Gminą Pniewy zrealizował inwestycje drogowe
o łącznej kwocie ponad 10 160 000,00 zł. Dzięki zaangażowaniu i współpracy w 2019 roku udało się wspólnie zrealizować 3 inwestycje drogowe: przebudowę drogi powiatowej Rożce-Ciechlin w miejscowości Gnietówka o dł. 1270 mb,
przebudowę drogi powiatowej Konie-Wilków w miejscowościach Wilczoruda Parcela oraz Ciechlin o dł. 1800 mb. oraz przebudowę drogi powiatowej Wilczoruda-Michrów w miejscowościach Jurki, Kruszew i Michrów o dł. 5287 mb. Środki na ww. inwestycje pochodzą z budżetów samorządów gminy i powiatu, Funduszu Dróg Samorządowych oraz Z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa nna dofinansowanie robót związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych deszczu.

Oficjalne otwarcie wyremontowanych dróg nastąpiło 27 listopada 2019 o godz. 13:00. Władze Powiatu oraz Gminy Pniewy wraz z Kierownikiem Radomskiej Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Krzysztofem Murawskim, lokalnymi radnymi i sołtysami wsi symbolicznie przecięli wstęgi na drogach powiatowych w miejscowości Gnietówka, oraz Wilczoruda. Zakończenie i główna część uroczystości nastąpiła przy świetlicy w Michrowie, gdzie zgromadzonych gości powitali Starosta Powiatu Grójeckiego Krzysztof Ambroziak oraz Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak. Przebudowa drogi Wilczoruda-Michrów na odcinku Jurki-Kruszew-Michrów to największa inwestycja powiatowa w 2019 r. Droga ta ma znaczenie strategiczne, zapewnia spójność innych sieci dróg publicznych, przede wszystkim posiada powiązanie z drogą krajową nr 50 oraz drogą krajową nr 7. Jest ważna nie tylko ze względów komunikacyjnych, ale edukacyjno-społecznych ponieważ usytuowane są przy niej 2 placówki oświatowe: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jurkach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. W.Siemiona w Kruszewie. Inwestycja obejmowała wymianę nawierzchni asfaltowej, wykonanie krawężników i oporników betonowych, przebudowę drenażu, rur przepustowych, kanałów i studzienek rewizyjnych wraz z krytymi rowami i przebudową odwodnienia. Na dużej części drogi wykonano nowy chodnik wraz ze zjazdem dla autobusów przy Szkole w Kruszewie i kładką dla pieszych. Starosta Grójecki oraz Wójt Gminy Pniewy wręczyli okolicznościowe podziękowania dla osób najbardziej zaangażowanych w realizację inwestycji. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wicemarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Poseł na Sejm RP Marek Suski, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Krzysztof Murawski, Starosta Krzysztof Ambroziak, Wójt Ireneusz Szymczak, Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Karbowiak i Przewodniczący Rady Gminy Pniewy Grzegorz Sowiński.

Wartość wykonanej przebudowy na trasie Wilczoruda – Michrów wyniosła aż 7 779 122,00 zł. 
Na realizację zadania Starostwo Powiatowe otrzymało dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3 579 122,00 zł.
Pozostałe koszty pokryła Gmina Pniewy – 2 100 000,00 zł i Powiat Grójecki – 2 100 000,00 zł.