Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Ograniczenia wprowadzone na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia stanu epidemii w Polsce.

Data: 25.03.2020 r., godz. 15.00    744
Prosimy o zapoznanie się i dostosowanie do nowo obowiązujących w dniach 25.03- 11.04 zasad.
‼️INFORMACJA dotycząca wprowadzonego stanu epidemii‼️

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzone zostały obostrzenia.

Obostrzenia obowiązują od 25 marca do 11 kwietnia.

Najważniejsze z nich:
1. Ograniczenia w przemieszczaniu się: nie można swobodnie przemieszczać się poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi.
Obostrzenie nie dotyczy:
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (można przemieszczać się, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa);
 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne oraz zakupu towarów i usług związanych ze swoją działalnością zawodową;
 • Wolontariatu- jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności;

Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób w odległości co najmniej 1,5 m
Obostrzenie to nie dotyczy osób dla siebie najbliższych- rodzin: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu;

Ogranicza przemieszczanie się osób środkami publicznego transportu zbiorowego. W autobusie może znajdować się tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 50, to w autobusie może znajdować się maksymalnie 25 osób.

2. Całkowity zakaz zgromadzeń –Zakazane są wszelkie zgromadzenia, spotkania, imprezy czy zebrania. Możliwe jest tylko spotykanie z najbliższymi.

3. Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych
Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym.
W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę i obsługę ceremonii - dotyczy to również ślubów, pogrzebów itp. wydarzeń.

4. Zakłady pracy
Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy.
Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Przypominamy, że od 13 marca obowiązują już poniższe ograniczenia:

 • zakaz wjazdu cudzoziemców do Polski;
 • cudzoziemcy przebywający w ostatnim czasie poza granicami Polski a pracujący lub mieszkający w Polsce będą mogli przyjechać do Polski, ale będą musieli przejść 14-dniową kwarantannę;
 • polscy obywatele muszą przejść 14-dniową kwarantannę po przyjeździe do kraju;
 • ruch samochodowy dla Polaków wracających do kraju jest utrzymany, ale wprowadzone zostają ścisłe procedury sprawdzania na granicach;
 • ograniczona zostaje praca galerii handlowych. Otwarte w nich są tylko sklepy spożywcze, drogerie, pralnie i apteki;
 • wstrzymane zostają międzynarodowe połączenia lotnicze oraz kolejowe.
 • dozwolone będą jedynie międzynarodowe lotnicze połączenia czarterowe (za granicami kraju są osoby, które wracają z urlopów);
 • zamknięte zostają wszystkie bary, restauracje, puby, kasyna i inne podobne miejsca rozrywki. Restauracje mogą jedynie sprzedawać jedzenie na wynos lub dowozić zamówienia.