Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

76 rocznica Akcji na Caritas.

Data: 27.03.2020 r., godz. 15.30    703
W piątek 27 marca br. miała miejsce 76 rocznica bohaterskiej akcji grójeckiego AK.
76 rocznica Akcji na Caritas.
Starosta Krzysztof Ambroziak i Przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego Janusz Karbowiak uczcili dzisiaj pamięć Żołnierzy AK Obwodu „Głuszec” - Grójec składając kwiaty i zapalając znicze pod tablicą ich upamiętniającą przy ul. Mogielnickiej w Grójcu.
Akcja na Caritas, której efektem było uwolnienie 26 Polaków z gestapowskiego więzienia, była największą akcją zbrojną w latach okupacji niemieckiej na terenie Obwodu Grójec - "Głuszec" . Została ona odnotowana w centralnym organie prasowym Polski Walczącej - "Biuletynie Informacyjnym". Trzej jej najaktywniejsi uczestnicy: kpt. Dionizy Rusek "Halny", por. Jan Warnke "Błysk" i kpt. Bolesław Pierzchalski "Słoń" zostali odznaczeni Krzyżami Walecznych.
Cześć i Chwała Bohaterom!


Społeczność Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Owodu Głszec Grójec pamięta!!! 

PAMIĘTAMY!

"Nasza szkoła funkcjonuje jako placówka, która uczyniła swoim patronem bohatera zbiorowego nierozerwalnie złączonego z rejonem grójeckim – Armia Krajowa Obwód Głuszec Grójec.
Tradycją szkoły są uroczyste obchody Dnia Patrona, które przypadają na miesiąc marzec. Dawniej było to święto wewnątrzszkolne , obecnie „ rozrosło „ się do uroczystości na szczeblu lokalnym. PAMIĘTAMY! – to hasło przewodnie tegorocznych uroczystości .
Jak ważne jest znaczenie pamięci narodowej w życiu narodu i każdego człowieka? Mocno wybrzmiały słowa Jana Pawła II: Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego sąsiedzi wielokrotnie skazywali na śmierć – a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność, jako naród- nie biorąc za podstawę przetrwania jakichkolwiek innych środków fizycznej potęgi ,jak tylko własną kulturę, która się okazała w tym przypadku potęgą większą od tamtych potęg.

Pragniemy kilka słów poświęcić naszemu patronowi. 
Patron szkoły, według założenia tej idei, ma być wzorem przyzwoitego postępowania, wzbudzać szacunek ,podziw, inspirować do aktywnej postawy życiowej i obywatelskiej. Młodzież ucząca się w ZS w Grójcu im. AK Obwodu Głuszec - Grójec  takiego zbiorowego bohatera ma honor upamiętniać.
Są nim bowiem ludzie związani z terenem powiatu grójeckiego, którzy włączyli się 
w latach okupacji hitlerowskiej, w okresie trwogi, prześladowań, 
wszechobecnej  przemocy i szalejącej wokół śmierci do czynnej walki 
z bezwzględnym wrogiem. Większość z nich to bardzo młodzi ludzie , dziewczęta 
i  chłopcy, narażający swoją działalnością siebie i bliskich na represje ze strony okupanta ,a nawet na ofiarę życia .Do ponoszenia ogromnego ryzyka
skłaniała ich miłość do ojczyzny, naturalna potrzeba bycia wolnym człowiekiem, poczucie honoru i własnej ,ludzkiej godności.
Wartości, które były ważne dla bohaterskiego pokolenia okresu II wojny są uniwersalne. Wolność ,którą wywalczyło pokolenie AK-owców, a z której my dziś możemy korzystać nie jest dana raz na zawsze; trzeba nieustannie o nią dbać i ją krzewić. Hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” powinno być dewizą życiową młodego pokolenia.
Dlatego pamiętamy o naszych bohaterach, patronach ZS w  Grójcu im. AK Obwodu  Głuszec –Grójec ,dzięki którym możemy żyć w wolnej Polsce.
Aktywny udział w uroczystościach szkolnych naszych kombatantów, których jest już coraz mniej , to żywa lekcja historii dla społeczności ZS w Grójcu.
„Do najbardziej spektakularnej akcji zbrojnej w nocy z 26 na 27 marca 1944r., w której uczestniczył Oddziały Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” należy zaliczyć uwolnienie więźniów Gestapo przetrzymywanych w budynku „Caritas” w Grójcu. Akcja ta zakończyła się pełnym sukcesem gdyż wszyscy więźniowie zostali uwolnieni i przewiezieni w bezpieczne miejsca poza Grójec i żaden z grupy ok.100 żołnierzy AK uczestniczących w akcji nie zginął. Na terenie Grójca stacjonowało ok. 350 żołnierzy niemieckich. Powodzenie akcji odbicia uwięzionych żołnierzy Armii Krajowej, przeprowadzonej przez stosunkowo niewielką grupę żołnierzy AK, polegało na całkowitym zniszczeniu łączności telefonicznej wszystkich lokalizacji w Grójcu, w których stacjonowało gestapo jednocześnie z atakiem na więzienie w piwnicach budynku „Caritasu”. Brak łączności, w środku nocy, nie pozwolił Niemcom ochraniającym więzienie na ściągnięcie pomocy z zewnątrz.” "

                                                    Cześć ich pamięci.


 Grażyna Stolarska
 Olga Ostrowska
 Elżbieta Walczak- Lewandowska
  Joanna Giedyk