Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Uchwała nr 31/2020 Zarządu Powiatu Grójeckiego w sprawie odmowy udostępnienia lokali z przeznaczeniem na siedziby obwodowych komisji wyborczych

Data: 02.04.2020 r., godz. 12.30    764
W obawie o zdrowie mieszkańców powiatu Zarząd Powiatu na posiedzeniu dnia 31.03.2020 r. podjął uchwałę odmowy udostępnienia lokali

W obawie o zdrowie
mieszkańców powiatu Zarząd Powiatu  na
posiedzeniu dnia 31.03.2020r  podjął
uchwałę  Nr 31/2020 w sprawie odmowy
udostępnienia lokali z przeznaczeniem na siedziby obwodowych komisji
wyborczych.


W związku z ogłoszeniem
epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej  związanej z 
rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w
ramach podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, Zarząd
Powiatu Grójeckiego odmawia udostępnienia lokali z przeznaczeniem na siedziby obwodowych komisji wyborczych.


UZASADNIENIE


Wszystkie lokale objęte
przedmiotową uchwałą  zlokalizowane są w
siedzibach podmiotów leczniczych objętych szczególnymi procedurami oraz
siedzibach jednostek organizacyjnych Powiatu Grójeckiego, w których Zarządzeniem
Starosty Grójeckiego  Nr 30/2020 z dnia
18 marca 2020 r. zostały wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu, polegające
na ograniczeniu w bezpośredniej obsłudze interesantów. Wdrażane procedury
wynikają z realizacji Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
dnia    16 marca 2020 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 455        i
492) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020
r. poz. 491).


W celu zapewnienia
bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej,
pacjentów podmiotów leczniczych, członków obwodowych komisji wyborczych,
wszystkich wyborców jak i pracowników wskazanych powyżej jednostek, Zarząd
Powiatu Grójeckiego podjął decyzję o odmowie udostępnienia lokali objętych
przedmiotową uchwałą z przeznaczeniem na siedziby odwodowych komisji
wyborczych.

WYKAZ LOKALI

1. Lokal w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 59, 05-
600 Grójec
2. Lokal w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu, ul. Księdza Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec
3. Lokal w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach, Tomczyce 40, 05-640 Mogielnica
4. Lokal w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą, ul. Tomaszowska 43, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
5. Lokal w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą, ul. Ogrodowa 18, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
6. Lokal w siedzibie Zespołu Szkół w Warce, ul. Obwodowa 2, 05-660 Warka
7. Lokal w siedzibie Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce (w budynku Centrum Edukacyjno-Muzealnym), ul. Kazimierza Pułaskiego 24, 05-660 Warka

LINK DO UCHWAŁY 
UZASADNIENIE
Wszystkie lokale objęte przedmiotową uchwałą zlokalizowane są w siedzibach podmiotów leczniczych objętych szczególnymi procedurami oraz siedzibach jednostek organizacyjnych Powiatu Grójeckiego, w których Zarządzeniem Starosty Grójeckiego Nr 30/2020 z dnia 18 marca 2020 r. zostały wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu, polegające na ograniczeniu w bezpośredniej obsłudze interesantów. Wdrażane procedury wynikają z realizacji Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 455 i 492) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej, pacjentów podmiotów leczniczych, członków obwodowych komisji wyborczych, wszystkich wyborców jak i pracowników wskazanych powyżej jednostek, Zarząd Powiatu Grójeckiego podjął decyzję o odmowie udostępnienia lokali objętych przedmiotową uchwałą z przeznaczeniem na siedziby odwodowych komisji wyborczych.