Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Planowane przywrócenie obsługi bezpośredniej w Wydziale Komunikacji i Transportu

Data: 11.01.2021 r., godz. 13.00    938
Od dnia 18 stycznia 2021 r. w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Grójcu planowane jest przywrócenie bezpośredniej obsługi klientów. Prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych wynikających z obowiązującego w Polsce stanu epidemii.
Od dnia 18 stycznia 2021 r. w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Grójcu
przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa klientów. Prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych wynikających z obowiązującego w Polsce stanu epidemii.
Informacja Wydziału Komunikacji

SYSTEM INTERNETOWEJ REZERWACJI JEST AKTYWNY:
http://kolejka.grojec.pl/

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 78 ust 2 pkt ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym termin na dokonanie zbycia lub nabycia pojazdu wynosi 30 dni od dnia 01/01/2021r.
Zgodnie z art. 71 ust 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym termin na rejestrację pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej od jego sprowadzenia wynosi 30 dni od dnia 01/01/2021r.

Po rozpatrzeniu danej sprawy pracownik urzędu skontaktuje się z Państwem w celu odbioru złożonych dokumentów.

WNIOSKI DO POBRANIA: