Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017

Data: 19.09.2016 r., godz. 15.20    3853
W dniu 13 września 2016r. uroczysta Msza Święta w kościele Przemienienia Pańskiego w Jeziórce rozpoczęła obchody Powiatowej Inauguracji Nowego Roku Szkolnego.
W dniu 13 września 2016r. uroczysta Msza Święta w kościele Przemienienia Pańskiego w Jeziórce rozpoczęła obchody Powiatowej Inauguracji Nowego Roku Szkolnego. Z udziałem pocztów sztandarowych , delegacji dzieci i młodzieży , władz samorządowych, zaproszonych gości oraz dyrektorów szkół i placówek Powiatu Grójeckiego , przy dźwiękach orkiestry dętej z Nowego Miasta n.Pilicą rozpoczęto Nowy Rok Szkolny. Główne uroczystości odbyły się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach.

Uroczystość , na placu szkolnym rozpoczęto od wciągnięcia flagi na maszt i odśpiewaniem hymnu państwowego. Doniosłym akcentem było również wspomnienie zmarłych uczniów, nauczycieli i pracowników ze szkół i placówek Powiatu Grójeckiego, a także tych, którzy polegli w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pod kamieniem-pomnikiem pamięci uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach złożyli kwiaty i zapalili znicze. Przy dźwiękach ,,Ciszy’’ pochylone sztandary oddały hołd wszystkim zmarłym.

Wszystkich przybyłych na uroczystość Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego , powitała Wicedyrektor Ośrodka Pani Katarzyna Dąbrowska. Szczególnie ciepło powitała gospodarza uroczystości Starostę Grójeckiego Pana Marka Ścisłowskiego.Na uroczystość przybyli również Pan Ireneusz Szymczak – członek Zarządu Powiatu Grójeckiego , Pani Barbara Kowalska – przewodnicząca Komisji Oświaty – radna Powiatu Grójeckiego, wizytator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty – Delegatura w Radomiu Pani Anna Król, Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Pani Agnieszka Bilska oraz Pani Barbra Orłowska – pracownik Wydziału. Poczet sztandarowy Powiatu Grójeckiego prezentowali Pani Natalia Wieczorek, Kaina Kamińska i Krzysztof Ostrowski – pracownicy Starostwa Powiatowego .Nie zabrakło również obecności Księdza Proboszcza Wojciecha Kołakowskiego.

Miłym akcentem było przekazanie listu od Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Pana Stanisława Karczewskiego, którego treść przekazała Pani Weronika Piwowarska z biura Marszałka.

Przeczytano również list od Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pana Marka Suskiego , skierowanego do władz samorządowych, dyrektora oraz uczniów , nauczycieli i rodziców. Głos zabrał również wizytator Pani Anna Król, która przekazała list od Dyrektora Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w Radomiu Pana Krzysztofa Szewczyka.

Podczas obchodów Powiatowej Inauguracji nie mogło zabraknąć uroczystego wręczenia aktów mianowania dla nauczycieli ze szkół i placówek Powiatu Grójeckiego , którzy po zdanym egzaminie uzyskali awans na stopień nauczyciela mianowanego. Tekst roty mianowanych nauczycieli odczytała Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Pani Agnieszka Bilska. Starosta Grójecki Pan Marek Ścisłowski wszystkim nauczycielom wręczył akty mianowania, życząc dalszej owocnej pracy oraz sukcesów w pracy zawodowej. Pani Naczelnik przekazała nauczycielom słowa uznania i podziękowania za ich pracę i oddanie na rzecz edukacji wielu pokoleń młodzieży.

W podziękowaniu nauczycielom zadedykowano utwór w wykonaniu orkiestry dętej z Nowego Miasta n.Pilicą pod batutą Kapelmistrz Pani Beaty Zagaj.

Kolejnym miłym akcentem było wręczenie stypendiów , których fundatorem jest Starosta Grójecki dla najlepszych tegorocznych maturzystów. Stypendia dla uczniów wręczył Starosta Grójecki Pan Marek Ścisłowski i Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Pani Agnieszka Bilska.

Uroczystość uświetnił również występ dzieci ze Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Kruszewie w przepięknym wykonaniu do muzyki Piotra Czajkowskiego – Dziadek do Orzechów-Taniec Pastuszków. Mali artyści otrzymali wiele gromkich braw. Dyrektor Ośrodka Monika Mikołajczyk podziękowała uczniom oraz Pani Monice Solarskiej – Głębockiej za przygotowanie tego występu. Dyrektor podziękowała również Kapelmistrz orkiestry dętej Pani Beacie Zagaj za oprawę muzyczną uroczystości.

Na zakończenie uroczystości Starosta Grójecki Pan Marek Ścisłowski podziękował wszystkim nauczycielom za ich trudną i ciężką pracę, za odkrywanie talentów , za dobrze pełnioną rolę nauczyciela w systemie edukacji w całym Powiecie. Życzył owocnej pracy, sukcesów , zdobywania wiedzy i umiejętności oraz bardzo dobrych wyników w nauce uczniom.

Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom za pomoc w organizacji uroczystości – Starostwu Powiatowemu w Grójcu, rodzicom i darczyńcom. 

SOSW w Jurkach