Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Sukces uczniów z ZSP Grójec

Data: 27.09.2016 r., godz. 05.36    3541
Sukces uczniów z ZSP Grójec
Przekład intersemiotyczny nie tylko sprzyja upowszechnianiu czytelnictwa wśród młodzieży, rozbudzając potrzeby wyższe – intelektualne czy duchowe, skłaniając młodego odbiorcę do wyzwolenia twórczej aktywności i stymulując jego rozwój, ale służy rozwijaniu kompetencji czytelniczych, pozwalających na samodzielny rozwój na różnych płaszczyznach działania i w rozmaitych przestrzeniach życia, w obrębie, których przychodzi człowiekowi funkcjonować w dorosłym już życiu. Jest narzędziem wspierającym wyobraźnie, co pozwala na świadome uczestnictwo w kulturze.

Doskonałym materiałem, inspirującym wszechstronny rozwój odbiorcy z zastosowaniem narzędzia przekładu intersemiotycznego jest klasyka komiksu, literatury SF oraz powstające na ich fundamencie gry powszechnie funkcjonujące w wyobraźni młodzieży – stąd już tylko krok, by odbiorca stał się kreatywnym twórcą.

Zorganizowany w ramach Konwentu Gier i Fantastyki „GEEK EXSPANSION” konkurs „Maska Superbohatera” ujawnił potencjał talentu, twórczej wyobraźni i pasji czytelniczych Uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu, które zaowocowały przyznaniem w kategorii V – szkół ponadgimnazjalnzch następujących lokat:

1 miejsce – Piotr Organiściak ·- klasa 2a - ZSP w Grójcu
2 miejsce – Maciej Dudek · - klasa 2d - ZSP w Grójcu
3 miejsce – Karolina Stygińska - klasa 2a – ZSP w Grójcu

WYRÓŻNIENIA:
Aleksandra Wołukanis - klasa 2ci – ZSP w Grójcu
Jan Kacprzak - klasa 2ci – ZSP w Grójcu
Laureatom gratulujemy, życząc dalszych sukcesów

Lidia Wojnowska
Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze
Członek zespołu ds. uczniów uzdolnionych