Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

XXXIII sesja Rady Powiatu Grójeckiego

Data: 03.01.2017 r., godz. 13.00    2695
XXXIII sesja Rady Powiatu Grójeckiego
XXXIII sesję Rady Powiatu Grójeckiego w dniu 28 grudnia 2016 r. otworzył przewodniczący rady – Władysław Kumorek, który przywitał zaproszonych gości a w szczególności Posła na Sejm RP Marka Suskiego.


Na podstawie listy obecności przewodniczący stwierdził obecność 21 radnych, co stanowi quorum i pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Tuż po rozpoczęciu sesji starosta Marek Ścisłowski w imieniu swoim i zarządu powiatu podziękował wszystkim którzy byli zaangażowani i przyczynili się do realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1619W Błędów-Huta Błędowska”. Szczególne podziękowania złożył Posłowi na Sejm RP Markowi Suskiemu za wsparcie i pomoc przy wykonaniu tego zadania.


Starosta podziękował również burmistrzowi Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą Mariuszowi Dziubie za współprace i zaangażowanie przy przebudowie drogi powiatowej nr 1694W na odcinku Nowe Miasto – Ulów.


Podniosłym wydarzeniem podczas sesji było odznaczenie Starosty Grójeckiego Srebrnym Krzyżem Zasługi Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, za zasługi w realizację zadań statutowych związku oraz kultywowania tradycji Wojska Polskiego i zaangażowanie we współpracy z ZWiR WP. Odznaczenie zostało przyznane staroście na mocy Uchwały Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. Franciszka Gągora na wniosek Powiatowego Oddziału Grójeckiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Odznaczenie wręczył Prezes Zarządu POG ZWiR WP ppłk w st. spocz. Stanisław Gliński oraz wiceprezes szer. w st. spocz. Ryszard Dalba.


W dalszej części sesji radni przyjęli porządek obrad i protokoły z dnia 14 października 2016r. i 25 listopada 2016r. Następnie starosta Marek Ścisłowski złożył sprawozdanie z pracy zarządu powiatu oraz przekazał najważniejsze informacje z działalności starosty.


Podczas obrad zostały podjęte uchwały w sprawie:
1. Budżetu Powiatu Grójeckiego na rok 2017.
2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2017 – 2027.
3. Ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
4. Zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2016.
5. Zmiany uchwały Nr XX/102/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Powiat Grójecki w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
6. Ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu grójeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
7. Pozbawienia odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 707 od km 53+450 do km 54+220 kategorii drogi powiatowej i zaliczenie jej do kategorii drogi gminnej.
8. Odwołania skarbnika Powiatu Grójeckiego.
Pani Jadwiga Ostrowska z uwagi na przejście na emeryturę musiała zostać odwołana z funkcji skarbnika powiatu. Takie są procedury. To kolejny podniosły moment tej sesji, gdyż pani Jadwiga związana była ze Starostwem niemal od początku jego powstania, a funkcję Skarbnika pełniła od 1999 r.
Starosta Marek Ścisłowski podziękował Pani Ostrowskiej za wieloletnią owocną pracę, za jej zaangażowanie, fachową wiedzę i dobre rady. W ramach podziękowań wręczył pani Jadwidze list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów. Przedstawiciele Klubów Radnych Powiat Sprawny i Przyjazny oraz Nasze Czasy, Pan Krzysztof Ambroziak i Stanisław Sitarek złożyli w imieniu swoim i pozostałych radnych również gorące podziękowania za długoletnią „służbę”.
Pani Jadwiga Ostrowska podziękowała staroście i całemu zarządowi oraz pozostałym radnym za współpracę i okazaną życzliwość.
9. Powołania skarbnika Powiatu Grójeckiego.
W wyniku odwołania Pani Jadwigi Ostrowskiej na skarbnika Powiatu Grójeckiego została powołana Pani Agnieszka Bilska.


Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu od ostatniej sesji oraz wystąpienie Dyrektor Muzeum im. K. Pułaskiego Pani Iwony Stefaniak, która przedstawiła radnym prezentację Jubileuszu 50-lecia muzeum, który przypada w 2017r.


Następnie radni zgłaszali interpelacje i zapytania. Wolne wnioski i oświadczenia radnych były ostatnim punktem sesji.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.BPiFE


Polecamy