Szkolenie dla sektora społecznego!

Data: 30.01.2023 r., godz. 15.00    754
Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i koła gospodyń wiejskich, do osobistego uczestnictwa w szkoleniu (Sala Konferencyjna), a pozostałych zapraszamy przed