Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

W dniu 4 marca 2018 r. odbyły się w Goszczynie uroczystości w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych-Wyklętych.

Data: 05.03.2018 r., godz. 06.24    1823
Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła, po której odbyła się cześć patriotyczna pod pomnikiem poświęconym żołnierzom i działaczom walczącym o niepodległość Polski.
Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła, po której odbyła się cześć patriotyczna pod pomnikiem poświęconym żołnierzom i działaczom walczącym o niepodległość Polski. Odczytano apel pamięci oraz oddano salwę honorową dla uczczenia bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych narodu polskiego, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

Zgodnie z patriotycznym charakterem, uroczystość odbyła się z ceremoniałem wojskowym, w asyście kompanii honorowej 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego im. ppłk. Jana Kowalewskiego oraz z udziałem pocztów sztandarowych szkół, organizacji pozarządowych i środowisk kombatanckich. 

Na zakończenie zgromadzoną ludność zaproszono na degustacją wojskowej grochówki oraz obejrzenie wystawy przygotowanej przez 1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny - poświęconej żołnierzom niezłomnym, w tym rotmistrzowi Pileckiemu.

W uroczystościach udział wzięli m.in.: kombatanci, Weronika Piwarska reprezentująca Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, Teresa Bednarska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Grójeckiego, która reprezentowała ministra Marka Suskiego szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Dariusz Bąk Poseł na Sejm RP, Michał Pruś Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego, Marek Ścisłowski Starosta Powiatu Grójeckiego, Wiesław Czerwiński Radny Powiatu Grójeckiego, Sławomir Słabuszewski Wójt Gminy Goszczyn, płk Andrzej Kozera dowódca 1. Ośrodka Radioelektronicznego wraz z delegacją żołnierzy, przedstawiciele służb mundurowych, uczniowie, samorządowcy, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych, nauczyciele i młodzież, pozostali zaproszeni goście oraz społeczność lokalna.

Głównym organizatorem Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych w Goszczynie był Michał Pruś Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego.

tekst i zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Grójcu

Polecamy