Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Debata młodzieżowa w Grójcu

Data: 08.03.2018 r., godz. 07.25    1369
Powiatowa debata młodzieżowa „Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga”. odbyła się we wtorek, 6 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec w Grójcu.
Powiatowa debata młodzieżowa „Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga”. odbyła się we wtorek, 6 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec w Grójcu.

W spotkaniu brali udział nauczyciele i młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu grójeckiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Marek Świczsz, Dyrektor Radomskiej Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Krzysztof Szewczyk, Starosta Grójecki Marek Ścisłowski, Komendant Powiatowy Policji w Grójcu nadkom. Roberta Faryna oraz pracownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy wśród uczniów o zagrożeniach, związanych z narkotykami i dopalaczami. 

Spotkanie rozpoczęło przedstawienie zorganizowane przez młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu. W dalszym etapie uczniowie ze szkól ponadgimnazjalnych powiatu grójeckiego omawiali dobre praktyki w zakresie profilaktyki uzależnień, funkcjonujące w ich szkołach.

Następnie temat walki z narkotykami i dopalaczami przybliżyła zebranym Bożena Janus z Powiatowej Inspekcji Sanitarno Epidemiologicznej w Grójcu. Omówiła również skład i pochodzenie dopalaczy oraz wskazała na negatywny wpływ środków odurzających na organizm człowieka.

Kom. Agnieszka Wójcik z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu zademonstrowała filmy pokazujące zachowanie młodych osób po zażyciu dopalaczy, przedstawiła również konsekwencje prawne posiadania oraz zażywania narkotyków i dopalaczy. 

Ostatni z prelegentów - Henryk Zając z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grójcu omówił konsekwencje psychologiczne zażywania substancji psychoaktywnych.

Po wystąpieniach przedstawicieli instytucji odbyła się debata, podczas której uczniowie zadawali pytania przedstawicielom instytucji.

Starostwo Powiatowe w Grójcu

Polecamy