Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

DOŻYNKI POWIATU GRÓJECKIEGO 2018

Data: 07.09.2018 r., godz. 07.37    4544
W niedzielę 2 września kilkaset osób zgromadziło się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Lewiczyńskiej, by dziękować Bogu za tegoroczne plony i prosić o pomyślność przyszłych.
Tradycyjnie w pierwszą niedzielę września odbyły się w Lewiczynie Dożynki Powiatu Grójeckiego. Gospodarzem dożynek był starosta powiatu grójeckiego Marek Ścisłowski. Honory Starostów tegorocznego Święta Plonów pełnili Teresa i Stanisław Walczakowie, którzy prowadzą gospodarstwo sadownicze w Częstoniew Kolonia – gmina Grójec.

Organizatorzy Dożynek Powiatowych zadbali, by najważniejsze rolnicze święto w regionie miało tradycyjną i godną oprawę. O godzinie 14.00 rozpoczęła się uroczysta msza dziękczynna celebrowana przez Jego Eminencję Kardynała Kazimierza Nycza Arcybiskupa, Metropolitę Warszawskiego w asyście wojskowej z 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego. 

Mszę świętą poprzedził barwny korowód wieńców dożynkowych, który przemaszerował przed ołtarz, przed nimi dostojnie prezentowali się starostowie dożynek w otoczeniu Regionalnego Zespołu Ludowego „KARNIEWIACY” oraz przedstawiciele władz powiatowych, gminnych oraz duchowieństwo. 

Przed nabożeństwem Dziekan Dekanatu Grójeckiego ks. Zbigniew Suchecki oraz Wójt Gminy Belsk Duży Władysław Piątkowski przywitali zaproszonych gości a ks. proboszcz Andrzej Juńczyk odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który złożył wyrazy uznania wszystkim Rolnikom Powiatu Grójeckiego. W trakcie mszy św. Jego Eminencja Kardynał Kazimierz Nycz poświecił chleb i wieńce dożynkowe.

Po mszy świętej przyszła pora na tradycyjny obrzęd dzielenia się chlebem. Całość poprowadził Stanisław Jaskułka – aktor teatralny i telewizyjny, a na scenie towarzyszył mu Regionalny Zespół Ludowy „KARNIEWIACY”. Starostowie dożynek, Teresa i Stanisław Walczakowie, wręczyli chleb Gospodarzowi uroczystości staroście Markowi Ścisłowskiemu aby mógł podzielić się ze zgromadzonymi. Ludowe pieśni i przyśpiewki, tworzyły piękną oprawę dla dożynkowej uroczystości.

Po obrzędzie, Starosta Grójecki przywitał zaproszonych gości, m.in.: Kardynała Kazimierza Nycza, Arcybiskupa, Metropolitę Warszawskiego wraz zDuchowieństwem, Annę Sotek która reprezentowała Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Jakuba Kowalskiego, który reprezentował Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego Ministra Marka Suskiego Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Radosława Fogla radnego Sejmiku Wojewódzkiego reprezentującego Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego Posła na Sejm RP oraz przedstawicieli władz samorządowych powiatu, gmin, służb mundurowych, służby zdrowia, organizacji społecznych i mediów. Szczególnie serdecznie zostali powitani Starostowie tegorocznych dożynek Teresa i Sławomir Walczakowie, Rolnicy oraz delegacje z wieńcami dożynkowymi. 

Następnie Starosta w swoim przemówieniu okolicznościowym odniósł się do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz podziękował Rolnikom za całoroczny wysiłek i zbiory, życzył zawsze udanych plonów, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Życzenia Rolnikom złożył Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, w imieniu którego list odczytała Anna Sotek, Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, w imieniu którego list odczytał Minister Jakub Kowalski, Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego Posła na sejm RP w imieniu którego list odczytał Radny Sejmiku Wojewódzkiego Radosław Fogiel.

Życzenia na ręce Rolników przesłali nieobecni na uroczystościach: Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło, Poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, Poseł na Sejm RP Robert Mordak, Starosta Kozienicki Andrzej Jung. 

Święto Plonów nie obyłoby się bez konkursów dożynkowych. Komisja konkursowa musiała się zmierzyć z bardzo trudnym zadaniem wyboru najładniejszego stoiska, najlepszej potrawy czy najładniejszego wieńca. Członkowie komisji zwracali szczególną uwagę na wartości nawiązujące do dawnych tradycji, pielęgnowania ludowych zwyczajów i obrzędów, interesujące rozwiązania przestrzenne i artystyczne, nowatorskie pomysły jak również jakość, trudność, smak oraz precyzję wykonania.

W ramach konkursu na najładniejsze stoisko
1 miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jurkach
2 miejsce: Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu
3 miejsce: Stowarzyszenie Seniora „Relaks” - gmina Belsk Duży

W ramach konkursu na najlepszą potrawę regionalną
1 miejsce: Mateusz Sęk z Jasieńca
2 miejsce: Sołectwo Warpęsy – gmina Jasieniec
3 miejsce: Sołectwo Dąbrówka Stara – gmina Błędów

W ramach konkursu na wieniec tradycyjny:
1 miejsce: Parafia Worów
2 miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi
3 miejsce: Parafia Boglewice

Laureaci wspomnianych konkurencji otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy kosze upominkowe oraz kwiaty. 

O oprawę artystyczną niedzielnych uroczystości zadbały: zespół ABBA SHOW – POLSKA ABBA, kabaret CIACH i zespół ŁZY. Dożynkom towarzyszył kiermasz regionalny, były prezentacje stoisk gminnych, degustacje potraw. Swoje ekspozycje miały również firmy i instytucje z powiatu grójeckiego. Dużym zainteresowaniem uczestników dożynek cieszyła się wystawa motocykli przygotowana przez Klub Motocyklowy Cobra Grójec FG. Organizatorzy tegorocznych dożynek zadbali również o zbiórkę krwi przeprowadzaną przez MOTOSERCE.


Starostwo Powiatowe w GrójcuPODZIĘKOWANIA
Pragnę bardzo serdecznie podziękować za wysiłek, trud, serce i zaangażowanie jakie zostało włożone w uroczyste zorganizowanie tegorocznego Święta Plonów. Zorganizowanie takiej uroczystości wymagał dużego nakładu pracy, dlatego też pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy w sposób bezinteresowny zaangażowali się w przygotowanie dożynek.

Dzięki okazanemu wsparciu udało się stworzyć niezapomnianą imprezę, którą mieszkańcy Powiatu Grójeckiego oraz przybyli goście będą długo wspominać.
Serdecznie dziękuję Kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi, Arcybiskupowi, Metropolicie Warszawskiemu, Dziekanowi Dekanatu Grójeckiego ks. Zbigniewowi Sucheckiemu, Proboszczowi Parafii Lewiczyn ks. Andrzejowi Juńczykowi za odprawienie uroczystej Mszy Świętej, która była wyrazem wdzięczności za tegoroczne plony a jednocześnie modlitwą w intencji wszystkich rolników. 

Słowa podziękowania za bardzo dobrą współpracę kieruję na ręce Wójta Gminy Belsk Duży Władysława Piątkowskiego. 

Dziękuję Państwu Terasie i Sławomirowi Walczak za pełnienie honorów Starostów Dożynek.
Dziękuję grupom wieńcowym za ich udział, pomysłowość i trud włożony w wykonanie wieńców dożynkowych.

Serdeczne podziękowania kieruję do strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej z Lewiczyna, którzy przyczynili się do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa w czasie trwania imprezy oraz pozostałym służbom dbającym o bezpieczeństwo i opiekę medyczną.

Słowa wdzięczności kieruję również do wykonawców, którzy zadbali o oprawę artystyczną niedzielnego święta. Dziękuję również 1. Grójeckiemu Ośrodkowi Radioelektronicznemu za asystę wojskową podczas nabożeństwa dziękczynnego oraz pracownikom starostwa grójeckiego za zaangażowanie w organizację uroczystości dożynkowych. 

Podziękowania składam Klubowi Motocyklowemu Cobra Grójec FG za prezentację motocykli oraz ich przyjaciołom z akcji zbiórki krwi MOTOSERCE. Dzięki Wam i honorowym krwiodawcom udało się zebrać znaczną ilość tego cennego daru, oraz wszystkim osobom, które miały wkład w organizację tegorocznych obchodów Święta Plonów.

Dziękuję znakomitym Gościom, którzy zechcieli uczestniczyć w tak ważnym i pięknym święcie polskiej wsi. 

Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli oraz wszystkim tym, którzy nie zostali wymienieni, a których praca i wkład przyczyniły się do organizacji dożynkowych uroczystości.

Jestem dumny, że dzięki dobrej współpracy Święto Plonów stało się prawdziwym wyrazem wdzięczności za trud rolniczy. Wierzę, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi tegoroczne Dożynki stały się wspaniałą okazją do dziękczynienia za cały rok pracy rolników oraz do radosnego świętowania.

Wszystkim rolnikom i ich rodzinom, raz jeszcze, pragnę życzyć zdrowia i wytrwałości. Niech kolejne lata będą pomyślne, radosne i szczęśliwe a Państwa ciężkiej pracy towarzyszy na co dzień satysfakcja i spełnienie.
Starosta Grójecki Marek Ścisłowski