Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Nowa Rada Muzeum

Data: 10.04.2019 r., godz. 10.39    1690
9 kwietnia w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce po raz pierwszy obradowała nowa Rada Muzeum. W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele Powiatu Grójeckiego, który jest jednym z dwóch, obok Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współprowadzących tę instytucję.
9 kwietnia w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce po raz pierwszy obradowała nowa Rada Muzeum. W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele Powiatu Grójeckiego, który jest jednym z dwóch, obok Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współprowadzących tę instytucję. Powiat Grójecki w Radzie Muzeum reprezentują Starosta Krzysztof Ambroziak oraz Członek Zarządu Andrzej Zaręba. Ponadto do działającej społecznie Rady powołani zostali: prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer - historyk, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie; prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz - historyk sztuki, kierownik Zakładu Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Leszek Przybytniak - radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Teresa Knyzio - wiceburmistrz Warki, dr Anna Rudek-Śmiechowska An Smieh - historyk sztuki, sekretarz w Zarządzie Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, pracownik Narodowego Centrum Kultury; Rafał Wróblewski - historyk, przedstawiciel Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Mazowiecki; Witold Bujakowski - konserwator zabytków, archeolog, kierownik Delegatury w Radomiu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Przewodniczącą Rady wybrana została dr. Anna Rudek-Śmiechowska zaś Wiceprzewodniczącym przedstawiciel Powiatu Grójeckiego Andrzej Zaręba. Dyrektor muzeum złożyła przed Radą sprawozdanie z działalności instytucji za 2018 r. i przedstawiła plany na 2019 r. Rada jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała zarówno sprawozdanie jak i plany instytucji. Starosta podkreślił bardzo duże zaangażowanie zarówno pracowników jak i stojącej na ich czele dyrektor Iwona Stefaniak oraz zapewnił o pełnym poparciu działań instytucji przez Zarząd Powiatu Grójeckiego