Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Dzień Zawodowca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu

Data: 17.06.2019 r., godz. 10.00    1495
Informacje o lokalnym rynku pracy oraz o oczekiwaniach pracodawców mogli poznać gimnazjaliści klas trzecich i uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej, którzy chcieliby kształcić się w zawodzie Technik mechanik. Podczas zorganizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych spotkania z przedstawicielami pracodawców branży mechanicznej firmą MEKSUM.
Informacje o lokalnym rynku pracy oraz o oczekiwaniach pracodawców mogli poznać gimnazjaliści klas trzecich i uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej, którzy chcieliby kształcić się w zawodzie Technik mechanik. Podczas zorganizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych spotkania z przedstawicielami pracodawców branży mechanicznej firmą MEXUM, która objęła patronatem klasy w zawodzie technik mechanik oraz firmą Faurecia Automotive Polska S.A. uczniowie poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą wybranego zawodu.
Spotkanie dla kandydatów do szkoły i ich rodziców podzielone było na etapy. W szkole zapoznano młodzież z bazą dydaktyczną oraz wymaganiami stawianymi przed kandydatami. Następnie odbyło się spotkanie z właścicielem firmy MEKSUM panem Michałem Ukleją, który omówił oczekiwania stawiane przed pracownikami branży mechanicznej oraz perspektywy dalszego rozwoju zawodowego. Po zakończeniu spotkania w szkole uczniowie wraz z rodzicami udali się do zakładu Faurecia ( firma zorganizowała bezpłatny transport), gdzie pan Mieczysław Król Plant Menager Board Member przedstawił zakres działalności firmy w Polsce i na świecie oraz możliwości współpracy pracodawcy ze szkołą. Następnie głos zabrała pani Magdalena Chrobak HR Menager, która omówiła politykę kadrową firmy, możliwości zatrudnienia, awansu oraz systemu szkoleń i staży realizowanych w zakładzie. Kolejnym etapem było zwiedzanie zakładu pod opieką pana Cezarego Badury Mistrza Produkcji, gdzie uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z nowoczesnymi technologiami produkcji, sposobem organizacji pracy i zasadami BHP na terenie firmy. Nad całością przedsięwzięcia czuwał pan Michał Wołukanis HR Biznes Partner.
Praca technika mechanika to naprawa i obsługa maszyn i urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w procesie ich użytkowania.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" Grójec Chcemy kształcić w zawodach, na które jest zapotrzebowanie. Nauka w klasie patronackiej daje młodzieży konkretne korzyści: możliwość poznania nowoczesnych technologii, praktyki pod okiem specjalistów z branży, stypendia dla najlepszych, doświadczenie oraz ofertę pracy po ukończeniu szkoły średniej.
Kształcenie na potrzeby lokalnego rynku pracy to trend, który coraz bardziej się upowszechnia. Właśnie takie partnerskie porozumienia pomiędzy uczniami, rodzicami, szkołą i biznesem zapewnią właściwy rozwój młodzieży oraz odpowiednie jej przygotowanie do startu zawodowego.
Tego samego dnia zorganizowano podobne spotkanie dla uczniów klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej, za kilka dni Ci młodzi ludzie wkroczą na rynek pracy. Mamy nadzieje, że wizyta w Faurecia Automotive Polska S.A. pozwoli im znaleźć wymarzoną pracę.

Ewa Banaszek
Andrzej Kosatka