Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

NOWE INWESTYCJE W POWIECIE GRÓJECKIM

Data: 09.07.2019 r., godz. 10.00    1804
Dzięki staraniom Zarządu Powiatu Grójeckiego ruszają nowe inwestycje na drogach powiatowych. W przygotowaniu są już kolejne projekty i dofinansowania.

Dzięki staraniom Zarządu Powiatu Grójeckiego zawarto umowę z Gminą Chynów w ramach, której przekazał 250 000 zł
na realizację 3 zadań (pkt. 1, 2 i 9).

1. Przebudowa drogi powiatowej Chynów-Rososzka o dł. 910 mb

2. Wykonanie chodnika w miejscowości Chynów ul. Wspólna o dł. 950 mb

9. Przebudowa drogi powiatowej Drwalew-Kukały o długości 530 mb

3. Przebudowa Drogi Wilczoruda-Michrów w miejscowościach Jurki, Kruszew i Michrów
Powiat Grójecki otrzymał dofinasowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych” w wysokości 3 579 122 zł. Inwestycja realizowana jest wspólnie z Gminą Pniewy.
Wkład Powiatu: 2 100 000 zł
Wkład Gminy Pniewy: 2 100 000 zł
Koszt całkowity: 7 779 122 zł
W ramach inwestycji dokonana zostanie: przebudowa nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem, budowa chodnika z kostki, remont i przebudowa istniejących zjazdów z kostki i kruszywa, przebudowa skrzyżowań z innymi drogami, przebudowa przystanku autobusowego oraz budowa kładki dla pieszych na rzece Kruszewka.

Ze względu na trudne warunki atmosferyczne panujące w tym roku Powiat Grójecki otrzymał dofinasowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Powiecie Grójeckim w wysokości 5 168 000 zł. Kwota została przeznaczona przebudowę 5 dróg powiatowych (pkt. 4-8) m.in. wymianę nawierzchni bitumicznej.

4. Przebudowa Droga Konie-Wilków, miejscowość Wilczoruda Parcela-Ciechlin o dł. 1800 mb
Wkład Powiatu: 147 494 zł
Wkład Gminy Pniewy: 221 239 zł

5. Przebudowa Drogi Rożce-Ciechlin w miejscowości Ginetówka o dł. 1270 mb
Wkład Powiatu: 61 357 zł
Wkład Pniewy: 92 034 zł

6. Przebudowa Drogi Stara Wieś-Błędów w miejscowości Skowronki o długości 300 mb
Wkład Powiatu: 42 735 zł
Wkład Gminy Belsk Duży: 64 102 zł

7. Przebudowa Drogi Łęczeszyce-Błędów w miejscowości Dąbrówka Stara o dł. 700 mb
Wkład Powiatu: 66 839 zł
Wkład Gminy Błędów: 100 256 zł

8. Przebudowa Drogi Wilków-Popowice, miejscowość Bolesławiec, Potencjanów, Huta Błędowska o długości 950 mb
Wkład Powiatu: 93 320 zł
Wkład Gminy Błędów: 139 979 zł

10. Przebudowa Drogi Wola Boglewska-Palczew na odcinku Biskupice Stare-Gucin o długości 1150 mb.
Wkład Powiatu: 166 667 zł
Wkład Gminy Warka: 250 000 zł

11. Przebudowa Drogi Wola Chynowska-Konary przez miejscowość Chynów o długości 1255 mb
Wkład Powiatu: 66 393 zł
Wkład Gminy Chynów: 174 607 zł