INWESTYCJE DOFINANSOWANE Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZ CELOWEGO

Liczba odwiedzających: 3092
Projekty inwestycyjne dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego.
Inwestycje dofinansowane z budzetu panstwa.jpg (13 KB)
 

W dniu 12 grudnia 2022 r. zawarta została umowa o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1633W Mogielnica – Dziarnów na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji” z Wojewodą Mazowieckim z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Zadanie swoim zakresem obejmuje wykonanie robót pomiarowych i rozbiórkowych, wycinkę drzew i krzaków, roboty ziemne, regulację wysokościową, nawierzchnię jezdni, chodnik, zjazdy, organizację ruchu, elementy drogowe, odwodnienie wykopu oraz sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami.
DOFINANSOWANIE: 3 604 317,98 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:  4 549 997,48 zł

 
 
W dniu 9 lipca 2021 r zawarta została umowa o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1672W Warka - Chynów na odcinku od drogi powiatowej 1675W Wola Chynowska - Podgórzyce (0+004,35) do przejazdu kolejowego w m. Gośniewice gm. Warka (7+546,63)" z Wojewodą Mazowieckim w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
DOFINANSOWANIE: 3 539 098,15 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 7 078 196,30 zł
 
Zadanie obejmowało wykonanie robót pomiarowych i rozbiórkowych, wycinkę drzew i krzaków, roboty ziemne, odwodnienie, regulację wysokościową, nawierzchnie jezdni oraz nawierzchnię jezdni w miejscu remontu przepustów, pobocze , chodnik, zjazdy, regulacja wysokościowa, organizacja ruchu, elementy drogowe, kanał technologiczny.
Termin realizacji zadania 16.06.2021 do 29.10.2021
 
W dniu 9 lipca 2021 r zawarta została umowa o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1672W Warka - Chynów na odcinku od km 8+460,00 w m. Gośniewice do km 11+584,80 w Warce” z Wojewodą Mazowieckim w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
DOFINANSOWANIE: 1 428 443,60 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 2 856 887,20 zł

Zadanie obejmowało wykonanie robót pomiarowych, roboty rozbiórkowe , wycinkę drzew i krzaków, roboty ziemne, odwodnienie, regulacja wysokościowa, nawierzchnia jezdni, nawierzchnia jezdni w miejscu remontu przepustów, pobocze, chodnik, zjazdy, organizacja ruchu, elementy drogowe.
Termin realizacji zadania 16.06.2021 do 29.10.2021
 

W dniu 15 grudnia 2021 r. zawarta została umowa o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grójcu na ul. Armii krajowej na drodze nr 1647W" z Wojewodą Mazowieckim z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

 

Zadanie swoim zakresem obejmowało wykonanie  robót ziemnych, przepustów,  kładki oraz chodnika, robót rozbiórkowych a także elementów drogowych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1647W- ul. Armii Krajowej w Grójcu wykonana została poprzez budowę kładki nad rzeką Molnicą wraz z budową bezpiecznego przejścia dla pieszych, ścieżki pieszo – rowerowej, chodnika oraz odwodnienia.
DOFINANSOWANIE: 200 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCYJI: 584 663,45 zł

Termin realizacji zadania 15.12.2021 r. do 23.05.2022 r.

W dniu 17 maja 2022 r. zawarta została umowa o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1610W Sadków – Lewiczyn na odcinku od km 3+800 do km 6+234,90 w m. Belsk Duży, Grotów, Lewiczyn” z Wojewodą Mazowieckim z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Zadanie swoim zakresem obejmowało wykonanie robót pomiarowych i rozbiórkowych, wycinkę drzew i krzaków, roboty ziemne, odwodnienie, regulację wysokościową, nawierzchnię jezdni oraz nawierzchnię jezdni w miejscu remontu przepustów, pobocze , chodnik, zjazdy, regulację wysokościową, organizację ruchu oraz elementy drogowe.
DOFINANSOWANIE: 2 708 776,11 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCYJI: 4 549 921,16 zł

Termin realizacji zadania 13.07.2022 r. do 23.09.2022 r.

W dniu 12 grudnia 2022 r. zawarta została umowa o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1633W Mogielnica – Dziarnów na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji” z Wojewodą Mazowieckim z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Zadanie swoim zakresem obejmuje wykonanie robót pomiarowych i rozbiórkowych, wycinkę drzew i krzaków, roboty ziemne, regulację wysokościową, nawierzchnię jezdni, chodnik, zjazdy, organizację ruchu, elementy drogowe, odwodnienie wykopu oraz sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami.

 

DOFINANSOWANIE:                                3 604 317,98 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:  4 549 997,48 zł