Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Przebudowa drogi powiatowej nr 1688 W Nowe Miasto - Domaniewice

3775
Inwestycje prowadzone przez Powiat Grójecki.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1688 W Nowe Miasto - Domaniewice


Powiat Grójecki w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju
oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”
realizował zadanie : Przebudowa drogi powiatowej nr 1688 W Nowe Miasto – Domaniewice”


Przebudowa obejmowała następujące odcinki drogi powiatowej nr 1688 W :
- od km 1+300 do km 2+450 o długości 1150,00 mb miejscowość Nowe Miasto,
- od km 3+920 do km 6+800 o długości 2880,00 mb miejscowość Łęgonice,
- od km 8+000 do km 9+650 o długości 1650,00 mb miejscowość Domaniewice,
- od km 10+400 do km 10+650 o długości 250,00mb miejscowość Domaniewice,

W ramach inwestycji została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna o szerokości jezdni 5,50 m na długości ogółem 5 930,00 mb oraz pobocza z destruktu bitumicznego o szerokości 0,75 m po obu stronach drogi. Wykonano również oznakowanie przejścia dla pieszych znakami aktywnymi D-6 LED w obrębie skrzyżowania drogi nr 1688W z drogą nr 1690W we wsi Domaniewice.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Spółka z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.
Wartość robót wynosiła 2 172 016,96 zł .
Powiat Grójecki na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1688 W Nowe Miasto - Domaniewice” otrzymał od Wojewody dotację w wysokości  1 737 613,00 zł ( co stanowi 80% kosztów realizacji zadania)
z „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.
Pozostałe koszty w wysokości 434 403,96 zł zostały poniesione w wysokości po 50% przez Powiat Grójecki oraz Gminę Nowe Miasto n/Pilicą.

Roboty zostały odebrane w dniu 26 października 2018 roku.