Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym.

Data: 28.12.2022 r., godz. 11.20    Liczba odwiedzających: 1108

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym.

  1. Podstawa prawna:

art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 poz. 1343).

  1. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Powiat Grójecki, ul.Józefa Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec

  1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 poz. 1343).

  1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych na której będą wykonywane przewozy:
  2. a) rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy - transport drogowy autobusowy
  3. b) określenie linii komunikacyjnej: przewóz osób w powiatowych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej lub sieci komunikacyjnej przebiegających na obszarze Powiatu Grójeckiego, Powiatu Żyrardowskiego, Powiatu Białobrzeskiego, Powiatu Piaseczyńskiego, Powiatu Rawskiego, Powiatu Przysuskiego i Powiatu Radomskiego.
  1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

Nie wcześniej niż rok od chwili opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  1. Przewidywany czas trwania umowy.

Umowa na okres 24 miesięcy.

  1. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 poz.1343) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

  1. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:

- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,

- Biuletyn Informacji Publicznej Organizatora,

- Tablica informacyjna Organizatora,

- Strona internetowa Organizatora.

 

 

Starosta Grójecki - Krzysztof Ambroziak