Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH NA TERENIE POWIATU GRÓJECKIEGO

Data: 07.12.2018 r., godz. 14.39    4979
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH NA TERENIE POWIATU GRÓJECKIEGO

ZARZĄD POWIATU GRÓJECKIEGO
Na podstawie art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018, poz. 1508) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.)

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:
PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH NA TERENIE POWIATU GRÓJECKIEGO

pełna treść w załączeniu.

Załączniki: