Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Nieodpłatna pomoc prawna

7341
Starosta Grójecki informuje, że w Powiecie Grójeckim, utworzono 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
Starosta Grójecki informuje, że w Powiecie Grójeckim, utworzono 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Starostwo Powiatowe w Grójcu ul.Piłsudskiego 59, 
pokój nr. 4 - godz. 15.30-19.30 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

2) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Mogielnicy ul. Mostowa 27 
czynny w godzinach 15-19 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

3) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Mieście nad Pilicą obsługiwany przez organizację pozarządową Fundację „HONESTE VIVERE” w lokalu pod adresem pl. O. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą 
czynny w poniedziałek w godzinach 13.00-17.00 wtorek, środa czwartek, piątek od 8.00 do 12.00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

4) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Goszczynie ul. Armii Krajowej 2 (hala sportowa) obsługiwany przez organizację pozarządową Fundację „TOGATUS PRO BONO”
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 12:30 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

KOMU PRZYSŁUGUJE:
•Osoby z przyznanym świadczeniem z pomocy społecznej (w ciągu ostatnich 12 m-cy)
Dokument weryfikacyjny: oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu
•Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny
Dokument weryfikacyjny: Ważna Karta Dużej Rodziny
•Kombatanci
Dokument weryfikacyjny: Zaświadczenie o kombatantach
•Weterani/weterani poszkodowani
Dokument weryfikacyjny: Ważna legitymacja
•Osoby, które nie ukończyły 26 roku życia
Dokument weryfikacyjny: Dokument tożsamości
•Osoby, które ukończyły 65 lat
Dokument weryfikacyjny: Dokument tożsamości
•Osoby, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty związane z klęską żywiołową, katastrofą naturalną lub awarią techniczną
Dokument weryfikacyjny: Złożenie oświadczenia

PORADY OBEJMUJĄ:
•udzielenie informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach i obowiązkach,
•wskazanie sposobu rozwiązania problemu,
•udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, w wyjątkiem pism procesowych w toczącym się postępowaniu,
•sporządzenie projektów pism o zwolnienie od kosztów sadowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
•przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

PORADY NIE OBEJMUJĄ:
•spraw podatkowych związanych z prowadzeniem dzielności gospodarczej,
•spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego
•spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Polecamy