Powiat Grójecki z dotacjami od Mazowsza

Data: 09.05.2023 r., godz. 09.00    2271
W poniedziałek 8 maja br. Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak oraz Wicestarosta Jolanta Sitarek przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu podpisali cztery umowy na dofinansowanie kolejnych powiatowych przedsięwzięć.
Aż 4 miliony złotych dla grójeckiego szpitala. Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego przekaże Powiatowi w najbliższym czasie 4 000 000 złotych na remont oddziałów szpitalnych.
To kolejna pomoc w podwyższaniu standardów w grójeckiej placówce medycznej. W ramach zadania zostaną przebudowane: Oddział Neurologiczny oraz Ginekologiczno - Położniczy, zostaną również zaadaptowane pomieszczenia na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej.
Nowa pochylnia w DPS Lesznowola
Samorząd Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przekaże ponad 62 tysiące złotych ze środków PFRON na budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w Domu Pomocy Społecznej „Pod Topolami” w Lesznowoli.
Kolejne dwie drogi z dofinansowaniem od Marszałka Województwa na terenie Gminy Chynów i Warka zostaną wykonane jeszcze w tym roku.
W ramach zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych zostanie przebudowana droga powiatowa Chynów - Nowa Wieś na odcinku Bronisławów – Zawady oraz droga relacji Antoniówka – Stara Warka przez miejscowość Grażyna.
 
Wiskitki .jpg (75 KB)