Dnia 29 maja 2023r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 Sesja Rady Powiatu Grójeckiego

Data: 19.05.2023 r., godz. 14.30    1962
Porządek obrad

 

 Przewodniczący Rady Powiatu  zawiadamia, że w dniu 29 maja 2023r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 zwołuje Sesję Rady Powiatu Grójeckiego, na którą serdecznie zaprasza

Sesja odbędzie się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grójcu,  ul. J. Piłsudskiego 59.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z dnia 15 marca 2023 r. oraz z dnia 27 marca 2023 r.
 5. Sprawozdanie Starosty Grójeckiego z pracy Zarządu Powiatu i informacje Starosty Grójeckiego.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2023,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata
   2023-2037.
 7. Sprawozdanie z prac Komisji Stałych od ostatniej Sesji Rady Powiatu Grójeckiego.
 8. Interpelacje i zapytania
 9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Zamknięcie posiedzenia.