Powiat Grójecki wspiera Państwową Straż Pożarną!

Data: 09.11.2023 r., godz. 10.15    1476
W dniu 7 listopada w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisana została umowa dotacji, której celem jest ,,Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku KP PSP Grójec
Uroczystego podpisania umowy dokonał Prezes Zarządu WFOŚiGW Marek Ryszka oraz Starosta Powiatu Grójeckiego Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta Jolanta Sitarek przy kontrasygnacie Skarbnika Witolda Kępki. W czasie podpisania umowy dotacyjnej obecny był również Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu mł.bryg. Marcin Błoński.
Dofinansowanie w kwocie 59 946,30 zł przyznane zostało na podstawie złożonego wniosku przez Powiat Grójecki o dofinansowanie przedsięwzięcia z dziedziny ochrona powietrza w ramach Programu 2023-OA-3 pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej”. Pozostałą kwotę 60 000,00 niezbędną do realizacji zadania zabezpieczono w budżecie powiatu.
Łączny koszt inwestycji to prawie 120 tys. zł.
 
 
Powiat Grójecki wspiera Państwową Straż Pożarną!
Powiat Grójecki wspiera Państwową Straż Pożarną!, foto nr 1,