DOTACJA NA DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW DPS

Data: 01.12.2023 r., godz. 15.10    1731
Powiat Grójecki otrzymał od Wojewody Mazowieckiego dotację celową na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń pracowników Domów Pomocy Społecznej.

Całkowita kwota dotacji – 1 389 124,00 zł, w tym:

  • 1 138 626,00 zł – na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych z domach pomocy społecznej, w kwocie 600 zł dla pracownika,
  • 250 498,00 zł – na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę.

Dofinansowanie obejmuje okres od kwietnia do grudnia 2023 r.

 

dodatki dla pracowników dps 2023.jpg (541 KB)