26 stycznia odbyła się uroczystość 25-lecia Powiatu Grójeckiego

Data: 31.01.2024 r., godz. 13.42    2470
.
Na zaproszenie Starosty Grójeckiego Krzysztofa Ambroziaka i Przewodniczącego Rady Powiatu Janusza Karbowiaka przybyli Przedstawiciele Szczebli Rządowych i Samorządowych, Starostowie poprzednich kadencji i Przewodniczący Rad Powiatu, Wicestarostowie, Członkowie Zarządu, Radni Powiatowi, Burmistrzowie, Wójtowie i Przewodniczący Rad wszystkich Gmin Powiatu, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Powiatu, Przedstawiciele Służb Mundurowych, Zaproszeni Goście oraz wszyscy Pracownicy Starostwa Powiatowego. 
Była to doskonała okazja do wspominania wydarzeń ostatniego ćwierć wieku oraz wyrażenia wdzięczności wszystkim tym, którzy przyczynili się do ukształtowania obecnego charakteru Powiatu i Ziemi Grójeckiej. 
 
26 stycznia odbyła się uroczystość 25-lecia Powiatu Grójeckiego
26 stycznia odbyła się uroczystość 25-lecia Powiatu Grójeckiego, foto nr 1, 26 stycznia odbyła się uroczystość 25-lecia Powiatu Grójeckiego, foto nr 2, 26 stycznia odbyła się uroczystość 25-lecia Powiatu Grójeckiego, foto nr 3, 26 stycznia odbyła się uroczystość 25-lecia Powiatu Grójeckiego, foto nr 4,