Remont i dostosowanie pomieszczeń sanitarno-higienicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą

Data: 13.02.2024 r., godz. 08.21    1826
.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą przeprowadzono remont łazienek w ramach projektu dofinansowanego ze środków PFRON obszar B „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” – likwidacja barier architektonicznych.

Celem projektu było dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz drzwi ewakuacyjnych umożliwiających sprawną ewakuację osób poruszających się na wózkach. Pomieszczenia nie były remontowane od wielu lat i wymagały dostosowania, oraz wyposażenia w odpowiednie urządzenia dzięki, którym wychowankowie grup wychowawczych z dysfunkcjami ruchu bez obaw i strachu o upadek, w komfortowych i bezpiecznych warunkach będą mogli korzystać z łazienek.

W związku z zakończeniem prac remontowych dnia 5 lutego 2024 roku komisja powołana przez Zarząd Powiatu Grójeckiego dokonała odbioru końcowego wykonanych robót.

Dzięki tej  inwestycji kolejna bariera architektoniczna została zlikwidowana. Nasi wychowankowie mogą cieszyć się pięknymi i bezpiecznymi pomieszczeniami oraz w pełni korzystać z bazy lokalowej naszego ośrodka.

 

Elżbieta Fałek

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Świętego Franciszka z Asyżu
w Nowym Mieście nad Pilicą

 

Remont i dostosowanie pomieszczeń sanitarno-higienicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą
Remont i dostosowanie pomieszczeń sanitarno-higienicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą, foto nr 1, Remont i dostosowanie pomieszczeń sanitarno-higienicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą, foto nr 2, Remont i dostosowanie pomieszczeń sanitarno-higienicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą, foto nr 3, Remont i dostosowanie pomieszczeń sanitarno-higienicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą, foto nr 4, Remont i dostosowanie pomieszczeń sanitarno-higienicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą, foto nr 5, Remont i dostosowanie pomieszczeń sanitarno-higienicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą, foto nr 6, Remont i dostosowanie pomieszczeń sanitarno-higienicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą, foto nr 7, Remont i dostosowanie pomieszczeń sanitarno-higienicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą, foto nr 8, Remont i dostosowanie pomieszczeń sanitarno-higienicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą, foto nr 9, Remont i dostosowanie pomieszczeń sanitarno-higienicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą, foto nr 10,