Podpisanie umowy na dofinansowanie remontów łazienek w SOSW w Jurkach

Data: 26.04.2024 r., godz. 12.30    1239
W dniu 25 kwietnia Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak wraz z Członkiem Zarządu Andrzejem Zarębą podpisali umowę z Dyrektorem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Aleksandrem Kornatowskim, w sprawie dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.

Umowa dotyczy dofinansowania zadania pn. „Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach”.

 

Zadanie obejmuje remont łazienek. W ramach jego realizacji wykonane zostaną m.in.:

- prysznice posadzkowe, w tym także prysznice z siedziskiem, z pochwytami dla osób niepełnosprawnych

- montaż kabin natryskowych z pochwytami dla niepełnosprawnych

- montaż urządzeń sanitarnych

- montaż drzwi wewnętrznych, włączniki światła, elementy sterujące, poręcze.

 

Zadanie zostanie dofinansowane przez Województwo Mazowieckie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości do 50% kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż w kwocie do 84 163,73 zł.

 

Podpisanie umowy na dofinansowanie remontów łazienek w SOSW w Jurkach
Podpisanie umowy na dofinansowanie remontów łazienek w SOSW w Jurkach, foto nr 1, Podpisanie umowy na dofinansowanie remontów łazienek w SOSW w Jurkach, foto nr 2, Podpisanie umowy na dofinansowanie remontów łazienek w SOSW w Jurkach, foto nr 3, Podpisanie umowy na dofinansowanie remontów łazienek w SOSW w Jurkach, foto nr 4, Podpisanie umowy na dofinansowanie remontów łazienek w SOSW w Jurkach, foto nr 5,

 

Zdjęcia: MCPS.