„Stolica Kultury Mazowsza” w 2023 r.

Liczba odwiedzających: 7022

baner straona.jpg (194 KB)

Z radością informujemy, że Powiat Grójecki otrzymał zaszczytny tytuł „Stolica Kultury Mazowsza” w 2023 r. Jest to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania naszego regionu na szczeblu wojewódzkim. Tytuł Kulturalnej Stolicy Mazowsza przyznany został już po raz 22.!
Powiat Grójecki Stolicą Kultury Mazowsza w 2023 r.

Konkurs co roku organizuje Urząd Marszałkowski. Nadając tytuł do- cenia i wspiera działalność na rzecz kultury różnych regionów. W tym roku kapituła konkursu szczególnie doceniła wielość i różnorodność za- planowanych działań kulturalnych, w tym charakterystycznych dla na- szego regionu i wyróżniające nas na tle całego Mazowsza wydarze- nia. Podkreślono także współpracę powiatu grójeckiego ze wszystkimi 10 gminami z terenu powiatu oraz współpracę, jaką samorząd powiat zawiązał z kołami gospodyń wiejskich oraz organizacjami społecznymi, włączając ich do realizacji projektu.
Uroczyste nadanie Powiatowi Grójeckiemu tytułu „Stolicy Kultury Mazowsza w 2023 r.” odbędzie się na początku marca br. w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. W trakcie uroczystości nastąpi 
przekazanie symbolicznego klucza na ręce Gospodarzy „Stolicy Kultury Mazowsza” w 2023 r. - Przewodniczącego Rady Powiatu Grójeckiego — Janusza Karbowiaka, Starosty Powiatu — Krzysztofa Ambroziaka.
W ramach projektu przewidziana jest realizacja ok. 30 przedsięwzięć, m.in.: koncertów, festiwali, pikników. Powiat wspólnie z samorządami przygotował kilka nowych wydarzeń kulturalnych na ten rok. Należy kolejny raz podkreślić, że w przygotowanie harmonogra- mu imprez kulturalnych włączyły się wszystkie samorządy gminne. Co jest dla nas dużym sukcesem. Wierzymy, że nasza bogata oferta kulturalna zainteresuje miłośników kultury, także spoza regionu. Za- dbaliśmy, aby w progamie Stolicy Kultury Mazowsza 2023 znalazły się wydarzenia atrakcyjne i odpowiadające zamiłowaniom różnych grup wiekowych, aby w niniejszych przedsięwzięciach mogły uczestniczyć całe rodziny. Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, Powiatu Grójeckiego oraz poszczególnych gmin naszego powiatu. Wierzymy, że obcowanie z dziedzictwem historycznym i kulturowym naszych małych ojczyzn wzmocni relacje między nami, a dzięki współpracy zyskamy dużo więcej.


W ramach przygotowań w dn. 27 stycznia 2023 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym spotkali się wójtowie, burmistrzowie, dyrektorzy instytucji kultury oraz osoby odpowiedzialne za promocję w gminach. W spotkaniu uczestniczył również Leszek Przybytniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, który przybliżył temat współpracy z Urzędem Marszałkowskim, w ramach Stolicy Kultury Mazowsza oraz podkreślił znaczenie jedno- myślności w zaangażowaniu wszystkich samorządów powiatu grójeckiego. Dyskutowano nad dokładnym harmonogramem imprez oraz wyzwaniam, przed jakim będziemy stali w ramach realizacji projektu. Ważnym tematem było ustalenie procedur współpracy oraz finansowania poszczególnych działań.
Serdecznie zapraszamy do śledzenia stron internetowych oraz profili społecznościowych Powiatu Grójeckiego oraz gmin i instytucji kultury.

Obchody Stolicy Kultury Mazowsza ruszają już od marca!