Placówki

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oferują swoje usługi dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom w zakresie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej. Pomagają w pokonywaniu trudności w uczeniu się, rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych, dokonywania wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej. Jeśli mamy wątpliwości co do rozwoju naszego dziecka lub też jesteśmy po prostu ciekawi, jak ten rozwój ocenić - zwróćmy się do psychologa w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 
Na terenie Powiatu Grójeckiego funkcjonują dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne:
 
 
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Grójcu
ul. P.O.W. 4,
05-600 Grójec
tel. 048-664-23-56
sekretariat.pppgrojec@grojec.pl
www.pppgrojec.grojec.pl

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Grójcu ma swoją siedzibę przy ulicy Laskowej 8 (II piętro).
Teren działania obejmuje gminy: Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, Grójec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy.

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Warce
ul. Grójecka 11, 
05-660 Warka
tel. 048-667-28-89,
fax. 048-667-22-40
sekretariat.pppwarka@grojec.pl
www.poradniawarka.pl

Teren działania obejmuje gminy: Warka, Chynów, Jasieniec.
PORADNIA PROWADZI WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU w ramach którego prowadzone są przez psychologa, pedagoga i logopedę indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dziecka i jego rodziny od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki szkolnej.
Podstawą do objęcia dziecka zajęciami jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.